Fabienne FEVERY, Notaris te Gent

 

Fabienne FEVERY

Notaris te Gent

In de context van "aangifte van nalatenschap" vindt u op notaris.be nog volgende 24 artikels.

1 Wat is een aangifte van nalatenschap?

2 Hoeveel tijd is er voor betaling erfbelastingen?

3 Erfbelastingen op meubels

4 Wat u moet weten over de erfbelasting

5 Schatting van onroerend goed bij een overlijden

6 Notariële diensten in het domein van erfrecht
Dat u bij de notaris terecht kan voor al uw vragen en problemen rond erfenissen wist u vast. Kan ik mijn...

7 Bankrekeningen niet langer geblokkeerd na een overlijden: er kan tot 5.000 euro worden afgehaald.
Vanaf 31 augustus 2009 kunnen echtgenoten en wettelijk samenwonenden na het overlijden van hun partner...

8 WAT IS EEN AANGIFTE VAN NALATENSCHAP?
Wanneer iemand sterft, moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Wat zijn de termijnen?...

9 Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?
Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met...

10 Wat moet u allemaal regelen bij het overlijden van een naaste?
Moet u een erfenis sowieso aanvaarden? Hoe kunnen bankrekeningen worden gedeblokkeerd? Hoe kan uw notaris...

11 Een belangrijk bedrag lenen aan een familielid: best een leningsovereenkomst laten registreren?
Is het wel nuttig om zo'n overeenkomst te laten registreren? Is er een link met de nalatenschap van...

12 Nieuw in Erven & Schenken
Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in 2015 spreekt men in Vlaanderen niet...

13 Het recht van terugkeer bij schenkingen
Je kan het je als ouder niet inbeelden, maar stel dat je kind voor je overlijdt. Wat gebeurt er dan met...

14 Wat u moet weten over de erfbelasting
Zeg niet langer successierechten, maar erfbelasting. Naast deze naamswijziging is er niet alleen een...

15 Schatting van onroerend goed bij een overlijden
Over welke goederen gaat het? Moet je een schatter aanstellen of kan je zelf aan de slag? Wat met de...

16 Je schenkt iets aan je kind en door ziekte of ongeval komt jouw kind voor jou te overlijden.
Wat de wet zegt… De wetgever heeft met deze tragische mogelijkheid rekening willen houden en...

17 Aangifte van nalatenschap
Wanneer een persoon een nalatenschap erft, moet de erfbelasting betaald worden. Om te weten hoe hoog...

18 Erfbelasting
De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht...

19 Wat is een aangifte van nalatenschap?
Opdat de fiscus zou weten waarover en hoeveel erfbelastingen moeten betaald worden moeten de erfgenamen...

20 Hoeveel tijd heeft men voor de indiening van de nalatenschap?
Voor de indiening van de aangifte hebben de erfgenamen in principe 4 maand de tijd vanaf datum van...

21 Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelastingen?
Men heeft voor de betaling 6 maanden de tijd vanaf datum van overlijden indien het overlijden in...

22 Hoe geschiedt de schatting van de onroerende goederen in een aangifte van nalatenschap?
De aangevers moeten zelf de goederen die deel uitmaken van de nalatenschap schatten en aangeven. Zij...

23 Welke kosten kunnen in het passief van de aangifte van nalatenschap opgenomen worden?
Het Wetboek van Successierechten (heden: VCF) bepaalt: 'Als aannemelijk passief met betrekking tot de...

24 Wie betaalt de begrafeniskosten?
Bij een overlijden horen helaas ook bepaalde kosten, denk maar aan de kosten voor de begrafenis, de kosten...